Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Rabatt i andre anlegg

Med avtale hos oss får du rabatt på våre bommer, i tillegg også automatisk rabatt i disse bomselskapene:

 • E18 Vestfold (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Bastø-Fosen, ferje mellom Moss-Horten (10% rabatt)
 • E18 Telemark (20% rabatt)
 • E134 Buskerud (20% rabatt)
 • Gausdalsvegen (20% rabatt)
 • Rv. 3 og Rv. 25​ (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Bypakke Grenland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Bomringen i Kristiansand (20% rabatt)
 • Rv36 Telemark ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
 • Førdepakken (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Gardermoen-Moelv (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy) 
 • E6 Oppland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)  
 • Rv4 Oppland (20% for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Ringebu-Otta ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Fv33 Oppland (10% rabatt)
 • Fv34 Oppland  ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy) 
 • Fjellinjen (bomringen i Oslo) (20% rabatt)
 • E39 Listerpakken (10% rabatt)
 • Bomringen i Bergen 20% (rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Fv. 17 Godøystraumen, rv. 80 Strømsnes og rv.80 Vikan - Veipakke Salten (10% rabatt)
 • E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
 • Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
 • Ryaforbindelsen (10% rabatt)
 • Bypakke Nedre Glomma (20% rabatt)
 • Bomringen Nord-Jæren (20% rabatt)
 • T-forbindelsen (10% rabatt)
 • Hallingporten (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E16 Oppland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E16 Kongsvingervegen (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Østfold Bompengeselskap (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Askøypakken (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E134 Åkrafjorden/Stordalstunnelen (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Eksportvegen (20% rabatt)
 • Hauglandspakken (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Helgeland (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Hålogalandsbrua (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Halsnøysambandet (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Harstadpakken (10% rabatt)
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert