Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Regionalt bompengekonsern

Vegfinans har kommet lengst i Norge i regionaliseringen av bransjen og dekker i dag 3 fylker på Østlandet. Vegfinans er morselskapet i konsernet og er eier av mer enn 20 bompengeselskap.

Vegfinans-konsernet er størst i Norge på lånefinansiering av vegprosjekter og nest størst målt mot samlede bompengeinntekter.

Vi bidrar til profesjonalisering av bompengeforvaltning gjennom vår spesialiserte kompetanse og erfaring med bompengeforvaltning. Konsernet har en felles finansforvaltning og enhetlig styring, oppfølging og kontroll av hele bompengeforvaltningen. Rutiner, prosesser og strukturer i selskapene er standardisert og ovenfor kundene fremstår selskapene like med felles informasjon og kommunikasjon.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert