Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om Vegfinans

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet. Morselskapet, Vegfinans AS, er eiet av fylkeskommunene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.

Vegfinans AS har over 20 heleide datterselskaper i eierfylkene. Vegfinans yter administrative tjenester til ytterligere fire selskaper i og utenfor konsernet.

Alle administrative oppgaver og ansatte er samlet i Vegfinans AS.

Gjennom eierskapsmodellen har selskapet effektivisert bompengeselskapenes administrative oppgaver med forvaltning av bompengeprosjektene. Vegfinans AS utfører tjenester i bompengeselskapenes livsløp, fra bompengeprosjektene er i planfase til bompengeinnkrevingen avsluttes når vegstrekningen er nedbetalt.

Tjenestene som utføres av konsernet er funksjoner knyttet til daglig ledelse, eierkontakt, finansforvaltning, regnskapstjenester, drift av bomstasjonene, innkreving, økonomistyring, rapportering, kundeservice for AutoPASS-ordningen, samt annen administrativ oppfølging av bompengeselskapene. Vegfinans oppnår en effektiv bompengeforvaltning gjennom en standardisering av oppgavene i bompengeselskapene og felles inngåelse av avtaler.

Vegfinans er Miljøfyrtårn sertifisert og vår klima- og miljørapport kan oversendes/deles på forespørsel.

Vår visjon

En enklere reise

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert