Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Nøkkeltall

Vegfinans AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger nøkkeltall og statistikker samlet for konsernets selskaper.

Nøkkeltall 2019

1000000000

Driftsinntekter 2019

100000000

Driftskostnader 2019

10000000000

Gjeld til kredittinstitusjoner 2019

100000000

Antall passeringer i 2019

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Gjeld til kredittinstitusjoner i mrd

Antall passeringer i mill


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av driftsinntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert