Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Nøkkeltall

Vegfinans AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger nøkkeltall og statistikker samlet for konsernets selskaper med aktiv bompengeinnkreving. Dette inkluderer Tønsberg Hovedvegfinans AS som ikke er en del av det konsoliderte regnskapet. 

Nøkkeltall 2017

1000000000

Driftsinntekter 2017

100000000

Driftskostnader 2017

100000000

Netto finanskostnader 2017

100000000

Antall passeringer i 2017

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Netto finanskostnader i mill

Antall passeringer i mill


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av inntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.
Miljøfyrtårn-sertifisert