Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Avtale

For å få rabatt med elbil forutsetter dette at du har en gyldig AutoPASS-avtale og en brikke montert i kjøretøyet.
Uten avtale vil elbiler bli belastet med ordinær takst.

Med en AutoPASS-avtale på din elbil, får du automatisk 100% rabatt i de fleste bomstasjoner i Norge.
Steder hvor elbiler må betale:

 • Fergeforbindelser
 • Bomringen i Oslo (Fjellinjen)
 • Bomringen i Bergen
 • Svinesundsforbindelsen
 • Fv 311 Presterødbakken
 • T-forbindelsen
 • Førdepakken
 • Haugalandspakken
 • E18 Telemark
 • Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum
 • E6 Gardermoen - Moelv 
   

Du vil på disse stedene automatisk få rabatt eller redusert takst med din AutoPASS-brikke.

Dersom du ikke har en avtale må du først opprette et kundeforhold. 
Trykk her for å opprette AutoPASS-avtale.

Når du har opprettet en AutoPASS-avtale for din elbil, vil brikke sendes til postadressen du oppgir i skjemaet.

Har du allerede en AutoPASS-avtale, logger du inn på Min side og trykker på "Legg til kjøretøy". Se veiledning her.

Opprett en AutoPASS-avtale med Vegfinans og få tilsendt en landsdekkende brikke som fungerer på alle bomstasjoner i hele Norge. Alle passeringer blir registrert via avtalen, og gir deg som kunde en samlefaktura på alle passeringer du foretar deg.

Trykk her for å opprette AutoPASS-avtale.

Du får automatisk rabatt i flere andre bompengeselskap i Norge, samt flere ferjestrekninger.
Her finner du en oversikt over andre rabatter.

Har du en AutoPASS-avtale har du muligheten til å logge deg inn på Min side, hvor du til enhver tid kan få oversikt over din saldo og dine fakturaer, hente ut passeringsoversikter, gjøre endringer på avtalen din, slik som adresseendring og bilbytte.

For å logge inn på Min side benytter du din elektroniske ID via ID-porten som for eksempel MinID eller BankID.

Har du ingen innlogging via ID-porten og trenger tilgang til Min side, anbefaler vi deg å opprette dette så snart som mulig.
Trykk her for å se hvordan du anskaffer deg elektronisk ID

Benytter du Min side for din bedrift og ønsker å administrere AutoPASS-avtalen, er det kun bedriftens leder som kan gi brukertilgang på Altinn til de i selskapet det gjelder.
Personen som skal logge på Min side for bedriften, må ha tilgang på tjenesten Min side AutoPASS. Den finnes under rollen «Samferdsel» i Altinn.

Merk at rollen «Samferdsel» også gir tilgang til andre samferdselsrelaterte tjenester, ikke bare Min side AutoPASS. Den autoriserte personen logger seg inn på Min side på minside.autopass.no via ID-porten med sin personlige ID (for eksempel Min-ID eller Bank-ID). Når personen går inn på Min side, vil det være mulig å velge å representere bedriften, og da vil avtalene dere har bli listet opp.

Her kan du lese mer om hvordan du gir roller og rettigheter på Altinn.

Har du mottatt varsel fra Kredinor, betyr dette at du ikke har betalt purring/inkassovarsel innen forfallsdato. Har du en AutoPASS-avtale vil dette medføre at din avtale blir midlertidig stoppet. Når kravet er betalt i sin helhet vil avtalen din bli gjenåpnet.

Trykk her for å gå til direkte betaling til Kredinor

Du kan også se hele saken din direkte via "Min side" hos Kredinor. Her kan du se alle detaljer i saken din hente ut fakturakopi eller betale kravet. 

Kredinor
Tlf: 21609229
E-post: Kundeservice@kredinor.no
Hjemmeside: www.kredinor.no

Uten autoPASS-avtale:
Ved automatiske bomstasjoner hentes adressen via det sentrale motorvognregisteret som blir oppdatert via folkeregisteret/Brønnøysundregisteret. Vi har ikke mulighet til å endre adressen din, med mindre du har en AutoPASS-avtale hos oss. Du må derfor endre adressen i motorvognregisteret/Statens Vegvesen ved å kontakte dem på tlf 22073000, eller gå på deres hjemmeside; www.vegvesen.no.

Med AutoPASS-avtale:
Du som kunde må huske å melde endring av adresse da dette ikke går automatisk. Det gjelder også adresseinformasjon som epostadresse. Dette kan du oppdatere selv via Min side.
For å logge deg inn på Min side, trykk her.

AutoPASS-avtalen må sies opp skriftlig, enten via kontaktskjema eller Min side. 

Når du er innlogget på Min side, kan du sende oss en henvendelse via "Kontakt oss"
For å logge deg inn på Min side, trykk her.

Nei, det er ikke noe krav om en AutoPASS brikke til biler som er leaset.

Forøvrig kan det være lønnsomt å ha en avtale. Dette for å unngå fakturering via leasingselskapet, da det ofte blir ilagt et gebyr.

For å opprette en AutoPASS-avtale trykk her.

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige. Ordningen omfatter også tunneler, broanlegg og ferger.

Du kan lese mer om EasyGo på: www.easygo.com.

Brikke

Når du selger bilen din, må bompengeselskapet få beskjed om dette umiddelbart etter salget. Bilens registreringsnummer må slettes fra AutoPASS-avtalen, i tillegg til at du må ta brikken fysisk ut av bilen.

Ønsker du å benytte brikken i et nytt kjøretøy, må du endre registreringsnummeret som står registrert på AutoPASS-avtalen din umiddelbart etter bilbyttet.
Skal du bruke brikken i ny bil senere, kan du fjerne kjøretøyet fra avtalen og sette brikken på vent.
Dette gjør du ved å logge deg inn på Min side. 

Dersom du ønsker å si opp AutoPASS-avtalen må du gjøre dette skriftlig. Du kan sende oss en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema.
Du vil da få tilbakebetalt depositumet på din bankkonto eller så blir det godskrevet på din saldo og trukket fra oppgjørsfaktura hvis det er noe utestående på din AutoPASS-avtale.

Nei, AutoPASS-brikken er knyttet opp mot kjøretøyets registreringsnummer.

Dersom du flytter AutoPASS-brikken til et annet kjøretøy må du gi beskjed til bompengeselskapet.

Har du flere kjøretøy, bør du ha en brikke i hver bil. Du kan registrere flere biler på samme avtale og kun motta én faktura. Dette kan gjøres via Min side.

Trenger du nytt brikkefeste, kan vi sende deg dette gratis per post.

Bestill brikkefeste her!

Den nye typen brikkefester kan også brukes på de gamle brikkene, se illustrasjonsbilde nedenfor. 

 

 

Du betaler kun et depositum på kr 200,-  for brikken og dette er noe du betaler én gang per brikke.
Ved oppsigelse av avtalen får du depositumet tilbake.

Brikkenummeret kan du finne ved å lese av tallene på siden av brikken.

Priser og betaling

I tillegg til rabatt hos oss gis det også automatisk rabatt i flere andre bompengeanlegg og ferjeforbindelser. Dette kan du lese mer om her.

Slik kan du betale for dine bompasseringer:

 • Tegn AutoPASS-avtale, få rabatt og en samlefaktura for dine passeringer
 • Kjør rett gjennom uten brikke og få faktura etter passering

Ønsker du å opprette en AutoPASS-avtale, trykk her.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer (bomringer er bompengeanlegg rundt byer: Oslo, Bypakke Grenland, Bypakke Nedre Glomma, Bergen, Stavanger (Nord-Jæren), Trondheim, Namsos og Kristiansand).
Dette betyr at selv om du har gyldig parkeringskort, må du betale for passeringer på bomstasjoner, men med rabattert pris ved gyldig AutoPASS-avtale.

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med. Dette gjør du ved å sende kopi av parkeringskortet ditt, begge sider, og oppgi hvilket bil den skal registreres på.
AutoPASS-avtalen må være registrert på samme person som innehaver av parkeringskortet.

Du er selv ansvarlig for å fornye fritaket når det gamle parkeringskortet utløper. Dette gjør du ved å sende oss kopi av nytt parkeringskort.
Fritaket gjelder fra dagen din søknad blir behandlet.

Ta gjerne kontakt, samt sende kopi av parkeringskortet ditt her.

Har du mottatt varsel fra Kredinor, betyr dette at du ikke har betalt purring/inkassovarsel innen forfallsdato. Har du en AutoPASS-avtale vil dette medføre at din avtale blir midlertidig stoppet. Når kravet er betalt i sin helhet vil avtalen din bli gjenåpnet.

Trykk her for å gå til direkte betaling til Kredinor

Du kan også se hele saken din direkte via "Min side" hos Kredinor. Her kan du se alle detaljer i saken din hente ut fakturakopi eller betale kravet. 

Kredinor
Tlf: 21609229
E-post: Kundeservice@kredinor.no
Hjemmeside: www.kredinor.no

Faktura

Ja. Du kan få tilsendt dine fakturaer elektronisk som eFaktura, AvtaleGiro eller Vipps hvis du har opprettet dette. 

eFaktura/ AvtaleGiro: Godta forslaget til eFaktura eller AvtaleGiro når du betaler fakturaen i nettbanken din eller opprett en av disse manuelt i nettbanken. Referansen som skal brukes er kundenummeret ditt. 
NB! Dersom du ikke har autopassavtale vil efakturaavtalen kun være gyldig så lenge du har nåværende bil og/eller adresse. Dersom du bytter bil eller adresse vil du måtte opprette en ny efakturaavtale når du har mottatt første faktura på papir. 

Vipps: Dersom du ønsker å motta fakturaen din i Vipps må du aktivere dette ved å åpne profilen din i appen, deretter velge "Regninger og eFaktura".
Hvis "Alltid Vipps eFaktura" blir aktivert, vil det også automatisk bli opprettet en eFakturaavtale i din nettbank.

Vi ønsker å gjøre faktureringen rask og enkel for deg som kunde og vi tilbyr derfor faktura direkte til din Vipps app.
Du kan velge å betale med det samme eller legge fakturaen til forfall.
Selve fakturaen er også tilgjengelig i appen både før og etter den er betalt, slik at du kan se hva du betaler for.

Vi sender kun Vipps Faktura til sluttbrukere som har gitt samtykke og de som har huket av for ”Betal regningene med Vipps” under innstillinger i Vipps-profilen. 
Dersom du ikke ønser å få faktura på vipps, må du selv slå av dette. Vegfinans har dessverre ikke mulighet til å gjøre dette for deg.

Du kan deaktivere mottagelse av fakturaer på Vipps på følgende måte:

1. Logg inn på Vipps appen din
2. Gå inn på din profil (nederst høyre hjørne)
3. Velg "Regninger og eFaktura" 
4. Slå deretter av "Vis regninger i Vipps" og "Alltid Vipps eFaktura"

 

Du kan til enhver tid se dine passeringer spesifisert i menyen på Min side, ved å trykke på "Passeringer".

For veiledning, se her.

Det er ikke moms (MVA) på bomstasjoner i Norge, kun på fergestrekninger der du kan benytte din AutoPASS-brikke.
Har du mottatt en faktura som inneholder moms (MVA) og ønsker et bilag av dette, vennligst benytt vårt kontaktskjema her. 

Har du mottatt varsel fra Kredinor, betyr dette at du ikke har betalt purring/inkassovarsel innen forfallsdato. Har du en AutoPASS-avtale vil dette medføre at din avtale blir midlertidig stoppet. Når kravet er betalt i sin helhet vil avtalen din bli gjenåpnet.

Trykk her for å gå til direkte betaling til Kredinor

Du kan også se hele saken din direkte via "Min side" hos Kredinor. Her kan du se alle detaljer i saken din hente ut fakturakopi eller betale kravet. 

Kredinor
Tlf: 21609229
E-post: Kundeservice@kredinor.no
Hjemmeside: www.kredinor.no

 

Uten autoPASS-avtale:
Ved automatiske bomstasjoner hentes adressen via det sentrale motorvognregisteret som blir oppdatert via folkeregisteret/Brønnøysundregisteret. Vi har ikke mulighet til å endre adressen din, med mindre du har en AutoPASS-avtale hos oss. Du må derfor endre adressen i motorvognregisteret/Statens Vegvesen ved å kontakte dem på tlf 22073000, eller gå på deres hjemmeside; www.vegvesen.no.

Med AutoPASS-avtale:
Du som kunde må huske å melde endring av adresse da dette ikke går automatisk. Det gjelder også adresseinformasjon som epostadresse. Dette kan du oppdatere selv via Min side.
For å logge deg inn på Min side, trykk her.

 

Dersom du har mottatt en faktura som du ikke er enig i og ønsker å klage på dette, må du sende en skriftlig klage innen 3 uker etter at du har mottatt fakturaen. Du må betale fakturaen innen fristen selv om du sender klage. Dersom du får medhold, vil du få dette tilbake.

Klagen kan fylles ut her.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert