Hopp til hovedinnhold

Obligasjonsavtaler

Finansieringsselskapene er er finansiert med lange lån fra statlige og kommunale finansinstitusjoner, korte lån fra forretningsbanker og kredittinstitusjoner, samt obligasjoner notert på Nordic ABM.

Prosjektene i datterselskapene er finansiert med interne lån fra finansieringsselskapet og forhindrer kryssubsidiering mellom prosjektselskapene. Lånebetingelsene for interne lån er like og reflekterer finansieringskostnadene for prosjektselskapene.

Lånene er en kombinasjon av flytende og fast rente. De flytende lånene er i hovedsak knyttet til 3 måneders NIBOR pluss en margin. Lånene er sikret ved selvskyldnergaranti fra fylkeskommunene.

Vegfinans Viken AS

Vegfinans Innlandet AS

Vegfinans Vestfold og Telemark AS