Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

17. november 2017 | Vegfinans AS

Vegfinans har signert bompengeavtalen med Samferdselsdepartement

Som et ledd i den pågående bompengereformen har Vegfinans AS signert bompengeavtalen med staten.

Avtalen mellom staten og Vegfinans AS ble undertegnet av samferdselsministeren, styreleder Gunn Marit Helgesen og styrets nestleder Olav Skinnes.

Vegfinans AS fortsetter vårt arbeid med å sikre en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving ved å kontinuerlig arbeide med å senke våre kostnader. Dette bidrar til at mindre penger blir brukt til administrasjon, og mer penger går direkte til vei.

Hele pressemeldingen fra regjeringen kan leses her.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert