Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

5. november 2017 | Vegfinans AS

Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo 1. oktober 2017

I bomringen i Oslo innføres det fra 1. oktober 2017 tids- og miljødifferensierte takster. De nye takstene er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper.

 

Takstgruppe 1

Takstgruppen gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500kg og personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Bomstasjonene i Oslo

Bensin

Diesel

El- og hydrogenbil

Passering utenom rush

44 kr

49 kr

0 kr

Passering i rush

54 kr

59 kr

0 kr

 

 

Takstgruppe 2

Takstgruppen gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale.

Bomstasjonene i Oslo

Euro 6

Euro 5 og eldre

El- og hydrogenbil

Passering utenom rush

102 kr

163 kr

0 kr

Passering i rush

132 kr

193 kr

0 kr

 

 

Priser i Bærum fra 1. oktober 2017 Takstgruppe 1 og 2

 

Takstgruppe 1

Takstguppe 2

El- og hydrogenbil

Bomringen i Bærum

18 kr

54 kr

0 kr

 

Med en AutoPASS-avtale får du 10% rabatt på dine passeringer.
Har du ingen AutoPASS-avtale kan du bestille en brikke her.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert