Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

27. september 2018 | Vegfinans AS

Takstendringer i Bypakke Grenland fra 1. oktober

Mandag 1. oktober 2018 endres takstene og rabattsystemet i Bypakke Grenland

Fra 1. oktober endres takstene i Bypakke Grenland og passeringstaket pr. måned utvidet til å gjelde begge takstgrupper.

Takster fra og med 1. oktober 2018

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Utenom rushperiode 17,00 13,60 27,00
I rushperiode 23,00 18,40 38,00

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Har du gyldig AutoPASS-avtale blir det gitt automatisk 20% rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.
 

Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale. Dette gjør du på www.vegfinans.no/avtale

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert