Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

30. januar 2018 | Vegfinans AS

Takstendringer 1. mars

Torsdag 1. mars 2018 endres takstene og rabattsystemet i flere av Vegfinans-selskapene.

De endrede takstene er en følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017 hvor det på Kap.1330 er opprettet Post 75 Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene, jf. Prop. 1 S (2016- 2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen.Samtidig endres rabattstrukturen til ny standard rabattordning som gir 20 % rabatt for passeringer i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Takstene justeres også i tråd med veksten i konsumprisindeksen.

Fra 1. mars 2018 er takstene:

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Hovinmoen - Dal 21 16,80 33
Dal - Boksrud 21 16,80 33
Boksrud - Minnesund 16 12,80 26
Minnesund - Hedmark grense 22 17,60 35
Akershus grense - Skaberud 22 17,60 37
Skaberud - Kolomoen 24 19,20 41

 

Vegfinans E16 Kongsvingervegen

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E16 Åsum 33 26,40 55
Fv. 175 Åsum 17 13,60 28
Fv. 250 Fulu 17 13,60 28

 

Vegfinans E6 Ringebu-Otta

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Odenrud 33 26,40 66
E6 Hardvollsmorka 22 17,60 44
E6 Teigkampen 30 24,00 60
E6 Bjørkerusten 15 12,00 30
Fv. 312 Hesteskobakken 16 12,80 32
Fv. 312 Moastugu 11 8,80 22

 

Vegfinans E6 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Tingberg 24 19,20 40
Fv. 312 Skarsmoen 18 14,40 30

 

Vegfinans E16 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E16 Koparvike 36 28,80 60

 

Vegfinans Rv4 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Rv. 4 Dynna 43 34,40 71
Fv. 16 Dynna 43 34,40 71

 

Vegfinans Østfold Bompengeselskap

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris
E6 Raukerud
Fv. 311 Kambo
20 16,00 37
E18 Brennemoen
Fv. 128 Slitu
15 12,00 27
E18 Dalen
Fv. 128 Fossum
10 8,00 18
E18 Ramstad vest 10 8,00 18
E18 Elvestad vest
Fv. 128 Elvestad vest
8 6,40 14
E18 Ørje øst 8 6,40 14

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys med gyldig avtale, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen brikkerabatt.

For tegning av AutoPASS-avtale kan du gå inn på www.vegfinans.no/avtale

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert