Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

31. januar 2022 |

Rv4 Oppland - Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy og prisjustering av takster

Tirsdag 1. mars 2022 klokka 12:00 blir det innført betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 i prosjektet rv. 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør. Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene i Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak. Samtidig prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen.

Takster fra 1. mars 2022 klokka 12.00:

Vegfinans Rv4 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Rv. 4 Dynna 48 38,40 19,20 80 0
Fv. 2300 Dynna 48 38,40 19,20 80 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Passeringstak

Passeringstaket på 40 passeringer ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 40 passeringer pr. kjøretøy i takstgruppe 1 pr. måned. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» hos din utsteder der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.
 
Passeringstaket gjelder ikke kjøretøy i takstgruppe 2.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert