Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

16. februar 2021 | Vegfinans AS

Rv. 3 / Rv. 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet - Tilskudd til redusert takst

Prosjektet rv. 3/ rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet har blitt tildelt et ekstra tilskudd på totalt 296 millioner for å innføre en prøveordning med reduksjon av takst på hovedveg på 50 pst og fritak på sidevegen. Prøveordningen varer i minimum 18 måneder og Statens vegvesen vil gjennomføre en evaluering av prøveordningen..

Mer informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-setter-i-gang-proveordning-med-halv-takst-pa-hovedveien-mellom-loten-og-elverum/id2834890/

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert