Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

28. desember 2020 | Vegfinans AS

Rv. 3 / Rv. 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet - Endring av oppstart av innkreving på sideveg

Opprinnelig var det planlagt oppstart av innkreving på gammel rv. 3/rv. 25 den 1. januar 2021, men med bakgrunn i tilbud om statlig tilskudd for 2021 til prosjektet rv. 3/ rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet utsettes oppstart av innkreving på sideveg.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert