Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

3. mai 2017 | E16 Kongsvingervegen AS

Prisjustering og endring av takst- og rabattsystem

Torsdag 1. juni 2017 prisjusteres takstene og takst- og rabattsystemet endres i bomstasjonene på strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka.

Stortinget har vedtatt endret takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter i henhold til Prop. 1 Tillegg 2 (2015-2016). Det er lokalpolitisk tilslutning i berørte kommuner og fylker for å endre takst- og rabattsystemet på strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka. Samtidig justeres takstene i tråd med veksten i konsumprisindeksen. På den bakgrunn har Vegdirektoratet fattet nytt takstvedtak. 

 Fra 1. juni 2017 er takstene:

  Takstgruppe 1 Taktsgruppe 2
  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
       
Slomarka-Kongsvinger      
E16 Åsum 37 29,60 61
Fv. 175 Åsum 18 14,40 30
Fv. 250 Fulu 18 14,40 30

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen brikkerabatt.

For tegning av AutoPASS-avtale kan du gå inn på www.kongsvingervegen.no

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert