Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

21. april 2022 |

Prisjustering av takster rv. 36 Slåttekås - Årnes

Fredag 20. mai 2022 klokka 12:00 prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen i prosjektet rv. 36 Slåttekås - Årnes

Takster fra 20. mai 2022 klokka 12

Vegfinans Rv36 Telemark

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Rv. 36 Ullevik 30 24 77

Har du gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 108 S (2014-2015), Innst. 312 S (2014-2015) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker
fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert