Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

1. februar 2023 |

Prisjustering av takster E6 Ringebu - Otta

Onsdag 1.mars kl. 10:00 prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen for E6 Frya - Sjoa

Takster fra 1. mars 2023 klokka 10:00

Vegfinans E6 Ringebu - Otta AS

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Odenrud 39 31,20 78
E6 Hardvollsmorka 26 20,80 52
E6 Teigkampen 36 28,80 72
E6 Bjørkerusten 17 13,60 34
Fv. 312 Hesteskobakken 20 16,00 40
Fv. 312 Moastugu 13 10,40 26

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.


Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt, i tillegg inngår de i en ordning med et månedstak på 40 passeringer pr. bomstasjon pr. kalendermåned. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 51 S (2012-2013), Innst. 177 S (2012-2013) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert