Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

1. februar 2023 |

Prisjustering av takster E6 Kolomoen - Moelv

Onsdag 1.mars kl. 10:00 prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen for E6 Kolomoen - Moelv

Takster fra 1. mars 2023 klokka 10:00

Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Jønsberg 26 20,80 52
E6 Vien 21 16,80 42
E6 Bergshøgda 21 16,80 42
E6 Økelsrud 21 16,80 42

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.


Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.


Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 131 S (2015-2016), Innst. 396 S (2015-2016) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert