Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

21. april 2022 | E6 Oppland AS

Prisjustering av takster E6 Øyer-Tretten

Fredag 20. mai 2022 klokka 12:00 prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen i prosjektet E6 Øyer - Tretten

Takster fra 20. mai 2022 klokka 12

Vegfinans E6 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Tingberg 27 21,60 45

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 59 S (2008-2009), Innst. 270 S (2008-2009) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert