Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

1. februar 2023 |

Prisjustering av takster E16 Oppland

Onsdag 1.mars kl. 10:00 prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen for E16 Bagn - Bjørgo

Takster fra 1. mars 2023 klokka 10:00

Vegfinans E16 Oppland AS

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Ny og gammel E16 Bagnskleive 61 48,80 152

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt, i tillegg inngår de i en ordning med et månedstak på 40 passeringer pr. kalendermåned.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 140 S (2014-2015), Innst. 29 S (2015-2016) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert