Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

7. mai 2018 | E18 Vestfold AS

Oppstart innkreving og takstendringer E18 Vestfold

Nye takster i bomstasjonene på E18 gjennom Vestfold og oppstart av innkreving ved Bommestad - Sky.

9. mai klokka 12:00 er det oppstart av innkreving i bomstasjonen på strekningen Bommestad - Sky i Vestfold. Samtidig endres rabattstrukturen til ny standard rabattordning som gir 20 % rabatt for passeringer i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. Takstene justeres også i tråd med veksten i konsumprisindeksen.

De nye takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 123 S (2012-2013) og Prop. 32 S (2014-2015).
Det er i tillegg gjort endringer i takst- og rabattstrukturen jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og innført en tilskuddsordning for å redusere bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen.

Fra 9. mai klokka 12:00 er takstene:

Vegfinans E18 Vestfold

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Gulli 5 4,00 9
Ramsum 12 9,60 20
Fokserød 7 5,60 11
Natvall 8 6,40 12
Skinmo 10 8,00 16
Bommestad (ny) 8 6,40 13
Sky 13 10,40 21

 

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys med gyldig avtale, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen brikkerabatt.

For tegning av AutoPASS-avtale kan du gå inn på www.vegfinans.no/avtale

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert