Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

31. juli 2020 | Vegfinans AS

Oppstart av bompengeinnkreving på strekningen Rv3 og Rv25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet

Bompengeinnkrevingen på strekningen rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet begynner 3. august 2020 klokka 10:00. Det skal kreves inn bompenger i begge retninger på ny veg. På gammel veg er oppstart av innkreving utsatt og begynner tidligst 1. januar 2022.

Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale for å få tilsendt en brikke. 

Takster fra 3. august klokka 10.:

Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy
med avtale
Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Ny rv. 3 / rv. 25 43 34,40 17,20 86 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert