Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

5. oktober 2020 | Vegfinans AS

Oppstart av bompengeinnkreving på Fv. 33 Oppland

Bompengeinnkrevingen på strekningene fv. 33 Skartjednet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øygarden begynner 12. oktober 2020 klokka 10:00. Det skal kreves inn bompenger i bomstasjonen Fv. 33 Vesle Øyangen i begge retninger.

Vegfinans Fv33 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker.
Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale for å få tilsendt en brikke. 

Takster fra 12. oktober 2020 klokka 10.00:

Vegfinans Fv33 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy
med avtale
Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Fv. 33 Vesle Øyagangen 21 16,80 8,40 42 0

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert