Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

7. oktober 2020 | Vegfinans AS

Oppstart av bompengeinnkreving på fv. 311 Presterødbakken

Bompengeinnkrevingen ved fv. 311 Presterødbakken begynner 5. november 2020 klokka 13:00. Det skal kreves inn bompenger i retning Tønsberg sentrum på den nye firefeltsstrekningen ved Presterød.

Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale for å få tilsendt en brikke. 

Takster

Vegfinans Fv 311 Presterødbakken

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Fv. 311 Presterødbakken 21 16,80 42

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale får automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Passeringstak

Passeringstaket på 60 passeringer ved bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 60 passeringer pr. kjøretøy i takstgruppe 1 pr. måned. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.

Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller ikke nødvendigvis med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.

Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 60 passeringer pr. kjøretøy, men det vil uansett aldri være mer enn 60 passeringer pr. kjøretøy pr. kalendermåned som skal betales.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 og takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert