Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

30. august 2019 | E6 Gardermoen-Moelv AS

Oppstart av bompengeinnkreving på E6 Kolomoen - Kåterud N

Tirsdag 8. oktober 2019 starter bompengeinnkrevingen på strekningen E6 Kolomoen - Kåterud N.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 131 S (2015-2016) og tilskuddsordningen for å redusere bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

Fra 8. oktober 2019 er takstene:

Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E6 Jønsberg kr 24,00 kr 19,20 kr 48,00

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys med gyldig avtale, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen brikkerabatt.

For tegning av AutoPASS-avtale kan du gå inn på www.vegfinans.no/avtale

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert