Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

2. juni 2022 |

Oppstart av bompengeinnkreving E16 Eggemoen - Olum

Bompengeinnkrevingen på E16 Eggemoen - Olum er planlagt startet opp fredag 8. juli 2022 klokka 10:00.

Takster

Vegfinans E16 Eggemoen - Olum

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomsnitt Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
Bomsnitt 1 E16 Olum 58 46,40 23,20 145 0
Bomsnitt 2 Fv. 2280 Eggemoen 21 16,80 8,40 53 0
Bomsnitt 3 Kleggerud nord
Kleggerud rampe
Kleggerud sør
21 16,80 8,40 53 0
Bomsnitt 4 Fv. 2280 Olum 21 16,80 8,40 53 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Videre inngår disse kjøretøyene i felles timesregel i bomsnitt 2, 3 og 4 samt felles paseringstak på 40 passeringer pr. kalendermåned i bomsnitt 2, 3 og 4.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 72 S (2017-2018), Innst. 299 S (2017-2018).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.

AutoPASS-avtale

For å oppnå rabatt må kjøretøyet ha en gyldig AutoPASS-avtale. Ta kontakt med et av utstederselskapene på følgende nettside for å inngå avtale: https://www.autopass.no/no/kunde/kontakt-et-utstederselskap/

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert