Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

27. mars 2017 | E16 Kongsvingervegen AS

Opphør av bompengeinnkreving og takstendring

Mandag 27. mars 2017 avsluttes innkreving av bompenger på E16 og fv. 450 ved Nybakk. Samme dag endres også takstene i bomstasjonene fv. 175 Åsum og fv. 250 Fulu.

Opphør av bompengeinnkreving E16 Kløfta-Nybakk

Mandag 27. mars 2017 klokka 10:00 avsluttes innkrevingen av bompenger i bomstasjonene på E16 og fv. 450 ved Nybakk.

Kunder som har AutoPASS-avtale med Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS trenger ikke å foreta seg noe. AutoPASS-avtalen vil fortsette å fungere i andre bomstasjoner etter opphør av innkreving ved Nybakk.

Endring av bompengetakst E16 Kongsvinger–Slomarka

Etter vedtak i Stortinget skal takstene endres, med en prøvetid på ett år, ved bomstasjonene på fv. 250 Fulu og fv. 175 Åsum. Disse bomstasjonene står på sidevegene til E16 Kongsvinger–Slomarka, og får halv pris av taksten ved bomstasjonen på E16 ved Åsum.

Fra 27. mars 2017 vil takstene være:

  Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
  Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale
         
Slomarka-Kongsvinger        
E16 Åsum  32,00 28,80 64,00 57,60
Fv. 175 Åsum  16,00 14,40 32,00 28,80
Fv. 250 Fulu 16,00 14,40 32,00 28,80

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

For tegning av AutoPASS-avtale kan du gå inn på www.kongsvingervegen.no

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert