Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

12. juli 2022 | Vegfinans AS

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy og prisjustering av takster på E16 Kongsvinger - Slomarka

Mandag 15.august kl. 10:00 innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 i prosjektet E16 Kongsvinger - Slomarka. Samtidig prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen.

 

Takster fra 15. august 2022 klokka 10:00:

Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E16 Åsum 38 62
Fv. 175 Åsum 19 31
Fv. 250 Fulu 19 31

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 104 S (2010-2011), Innst. 372 S (2010-2011) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.. 

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller å e-post til firmapost@vegvesen.no

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert