Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

30. august 2019 | Vegfinans AS

Endring av takst- og rabattsystem på Gausdalsvegen

Tirsdag 1. oktober 2019 prisjusteres takstene og takst- og rabattsystemet endres i bomstasjonene på strekningen fv. 255 Jørstad - Segelstad bru.

Takstene i bomstasjonene på strekningen fv. 255 Jørstad - Segelstad bru endres fra 1. oktober 2019. Rabattstrukturen endres samtidig i tråd med Prop 1 S Tillegg 2 (2015-2016), og takstene justeres i tråd med veksten i konsumprisindeksen.

Takster fra 1. oktober 2019

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris
Fv. 255 Fåberg kr 15,00 kr 12,00 kr 24,00
Fv. 315 Jørstadmoen kr 15,00 kr 12,00 kr 24,00

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys med gyldig avtale, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen brikkerabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert