Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

1. juni 2021 | Vegfinans AS

Endret plassering av bomstasjon ved E134 Damåsen-Saggrenda

Bomstasjonen på E134 i Saggrenda er vedtatt flyttet til ny plassering ved kommunegrensen Kongsberg/Notodden

Etablering av bomstasjon ved kommunegrensen er forventet ferdigstilt 18. juni 2021 og innkreving i denne bomstasjonen vil begynne 18. juni 2021. Innkreving i bomstasjonen i Saggrenda avsluttes før innkreving i bomstasjonen ved den nye plasseringen begynner.

For øvrig er takster uendret.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert