Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

3. oktober 2021 | E6 Ringebu-Otta AS

E6 Ringebu-Otta - Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy og prisjustering av takster

Mandag 1. november 2021 klokka 10:00 blir det innført betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 i prosjektet E6 Frya-Sjoa. Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene i Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak. Samtidig prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen.

Takster fra 1. november 2021 klokka 10.00:

Vegfinans E6 Ringebu-Otta

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E6 Odenrud 36 28,80 14,40 72 0
E6 Hardvollsmorka 24 19,20 9,60 48 0
E6 Teigkampen 33 26,40 13,20 66 0
E6 Bjørkerusten 16 12,80 6,40 32 0
Fv. 2522 Hesteskobakken 18 14,40 7,20 36 0
Fv. 2522 Moastugu 12 9,60 4,80 24 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Passeringstak

Passeringstaket på 40 passeringer ved bomstasjonen tilknyttet Vegfinans E6 Ringebu-Otta fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 40 passeringer pr. kjøretøy i takstgruppe 1 pr. måned pr. bomstasjon. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.

Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.

Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 40 passeringer pr. kjøretøy pr. bomstasjon, men det vil uansett aldri være mer enn 40 passeringer pr. kjøretøy pr. bomstasjon pr. kalendermåned som skal betales.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert