Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

3. juli 2021 |

E6 Kolomoen-Moelv - Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy og prisjustering av takster

Søndag 1. august 2021 klokka 00:00 blir det innført betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 i prosjektet E6 Kolomoen - Moelv. Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med føringene i Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak. Samtidig prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen.

Takster fra 1. august 2021 klokka 00.00:

E6 Kolomoen-Moelv

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E6 Jønsberg 24 19,20 9,60 48 0
E6 Vien N 19 15,20 7,60 38 0
E6 Bergshøgda 19 15,20 7,60 38 0
E6 Økelsrud 19 15,20 7,60 38 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert