Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

19. april 2021 | Østfold Bompengeselskap AS

Avslutning av innkreving på de første strekningene i Østfoldpakka

Bompengeinnkrevingen for Østfoldpakka i gamle Østfold fylke startet i 2001 og ved de eldste bomstasjonene i prosjektet nærmer det seg avslutning av innkreving.

Innkreving i bomstasjonene E6 Raukerud og fv. 311 Kambo avsluttes 14. mai 2021 kl. 12:00. Videre avsluttes innkreving på E18 på strekningene Momarken – Krosby og Krosby – Knapstad 14. juni 2021 kl. 12:00.

Innkrevingen i bomstasjonene tilhørende strekningene Melleby – Momarken, Knapstad – Retvet og Riksgrensen – Ørje på E18 fortsetter inntil prosjektet er nedbetalt.

Kunder som har AutoPASS-avtale med Vegfinans Østfold bompengeselskap AS trenger ikke å foreta seg noe. AutoPASS-avtalen vil fortsette å fungere i alle andre bomstasjoner, og du vil fortsatt få den samme rabatten som tidligere. Du kan enkelt holde oversikt over din avtale på Min side: minside.autopass.no

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert