Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

26. juni 2020 | Fv33 Oppland AS

Avslutning av innkreving fv. 33 Skreifjella - Totenvika

Mandag 29. juni klokka 12:00 avsluttes innkrevingen ved bomstasjonen på strekningen fv. 33 Skreifjella - Totenvika

Regjeringen har besluttet å gi et tilskudd på inntil 195 millioner kroner til prosjektet fv. 33 Skreifjella - Totenvika. Dette ble nylig bestemt i et regjeringsforlik ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. Tilskuddet går til nedbetaling av bompengeselskapets gjeld for prosjektet og avviklingskostnader.

Innkrevingen ved bomstasjonen fv. 33 Langsletta avsluttes mandag 29. juni klokka 12:00. Fakturering av bompasseringer frem til dette tidspunktet vil foregå som normalt og for de fleste innebærer det at de siste passeringene blir fakturert i juli.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert