Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

7. januar 2020 | Vegfinans AS

4. desember overtok bompengeselskapene eierskap til bomstasjonene (Vegkantutstyret).

Hovedansvaret for å anskaffe, eie, drifte og vedlikeholde vegkantutstyret ligger nå hos de fem regionale bompengeselskapene Vegfinans, Fjellinjen, Vegamot, Ferde og Bompengeselskapet Nord.

Bompengeselskapene er nå juridisk eiere av det tekniske utstyret som håndterer passeringer gjennom bomstasjonene. Frem til nå har Statens vegvesen vært eiere av utstyret, mens bompengeselskapene kun har hatt ansvar for drift og vedlikehold.

Som en del av bompengreformen har Statens vegvesen fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å gjenomføre overleveringen av vegkantutstyret.

Målsetningen med reformen er at innkrevingen av bompenger skal bli mer kostnadseffektivt, gi bedre kontroll med bruk av bompengemidler og sørge for at bompengeinnkrevingen blir mer brukervennlig.
En viktig del er å tydeliggjøre rollefordelingen mellom de ulike aktørene i sektoren. Bomselskapene har fått ansvar for den operative delen av bompengeinnkrevingen.


De regionale bompengeselskapene, representert bak fra venstre:
Dan Isak Kveta, driftsjef Vegfinans, Marius Maske,
adm.dir. Vegamot og Nils Christian Helgesen adm.dir. Vegfinans.
Foran fra venstre: Stein Jarle Fagerheim, viseadm.dir. Ferde,
Magne Larsen fung.dir. Fjellinjen,
Erling Bortne adm.dir. Bompengeselskapet Nord.
(Foto: Beate Viktoria Ørbeck)

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert