Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

28. juni 2021 |

1.juli stanser vi innkreving i fire bompengeprosjekter

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble regjeringspartiene enige med FRP om til sammen 750 millioner kroner i tilskudd til seks bompengeprosjekter innenfor fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Rogaland. Av disse er 430 millioner tildelt prosjekter hos Vegfinans.

Torsdag 1.juli stanses derfor innkrevingen i følgende fire bompengeprosjekter: 

Vegfinans Østfold bompengeselskap: E6/E18 Østfoldpakken kl 12:00

Vegfinans Gausdalsvegen AS: Fv. 25 Jørstad-Segelstad bru kl 12:00 

Vegfinans Fv311 Presterødbakken AS: Fv. 311 Presterødbakken kl 12:00

Vegfinans Fv34 Oppland AS: Fv. 34 Grime-Vesleelva kl 15:00 

 

 

 

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert