Hopp til hovedinnhold

Finansiering

Finansieringsselskapene er finansiert med lange lån fra statlige og kommunale finansinstitusjoner, korte lån fra forretningsbanker og kredittinstitusjoner, samt obligasjoner notert på Nordic ABM.

Prosjektene i datterselskapene er finansiert med interne lån fra finansieringsselskapet og forhindrer kryssubsidiering mellom prosjektselskapene. Lånebetingelsene for interne lån er like og reflekterer finansieringskostnadene for prosjektselskapene.

Lånene er en kombinasjon av flytende og fast rente. De flytende lånene er i hovedsak knyttet til 3 måneders NIBOR pluss en margin. Lånene er sikret ved selvskyldnergaranti fra fylkeskommunene.

Grønt rammeverk

Formålet med dette rammeverket er å gi Vegfinans og dets datterselskaper et strukturert og transparent rammeverk for finansiering av prosjekter og aktiviteter som fremmer transportløsninger med lave karbonavtrykk.

Dette gjør det mulig for investorer og finansinstitusjoner å bidra i finansieringen av miljøvennlig offentlig infrastruktur i Norge. Dette er Vegfinans' første rammeverk og er utarbeidet i samarbeid med Handelsbanken.

Rammeverket er utviklet i samsvar med Green Bond Principles (GBP) og Green Loan Principles. Videre er kvalifiserte grønne prosjekter blitt kartlagt mot tilsvarende relevante aktiviteter i EU's taksonomi. Rammeverket gjelder for utstedelse av grønne obligasjoner, grønne lån og andre typer gjeldsinstrumenter som finansierer prosjekter slik de er definert i dette rammeverket.

Obligasjonsavtaler Vegfinans Viken AS

Obligasjonsavtaler Vegfinans Innlandet AS

Obligasjonsavtaler Vegfinans Vestfold og Telemark AS