Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Fritak for buss i rute

Buss i rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle ruten hvor kjøretøyet har konsesjon.
For å søke om fritak for buss i rute må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet.

Vi har kun mulighet til å innvilge fritak for de bomstasjoner som eies av Vegfinans.
Dersom ruten går over flere bomanlegg må du ta kontakt med de aktuelle bompengeselskapene som eier de bomstasjonene hvor du ønsker fritak.

For å søke om fritak for buss i rute trenger vi:

  • Kopi av gyldig konsesjon 
  • Hvilket kjøretøy fritaket skal registreres på
  • Brikkenummer på din AutoPASS-brikke. Dette finner du på enten brikken, på en faktura fra din brikkeutsteder eller på Min side
     

Trykke her for å søke om fritak for buss i konsesjonert rute

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.
Miljøfyrtårn-sertifisert