Hopp til hovedinnhold

Hvordan søker jeg fritak for forflytningshemmede?

  • For å søke om fritak må du ha en gyldig AutoPASS-avtale registrert på kjøretøyet.

Fritaket kan kun registreres på én bil. Fritaket kan registreres på to biler dersom parkeringskortet tilhører barn under 18 år.

Dersom AutoPASS-avtalen ikke er gyldig, f.eks. hvis den sperres grunnet manglende betaling, gjelder ikke fritaket før AutoPASS-avtalen er gyldig igjen. I perioden hvor avtalen er sperret betaler du full takst på bompasseringene dine. Dersom du får en ny brikke må du søke om fritak på nytt. Ved bilendring hvor samme brikke flyttes fra én bil til en annen overføres fritaket til ny bil Det er en forutsetning at parkeringskortet har en gyldighet på minimum to år.

For at vi skal kunne behandle din søknad, er det viktig at vi mottar følgende informasjon:

  • Kopi av ditt parkeringskort (både forside og bakside)
  • Hvilket kjøretøy fritaket skal registreres på
  • Brikkenummer på din AutoPASS-brikke. Dette finner du på enten brikken, på en faktura fra din brikkeutsteder eller på Min side
  • Bekreftelse på at du allerede har en gyldig AutoPASS-avtale fra en utsteder. Dette kan være et skjermbilde fra Min side som viser at brikken står i ditt navn, kopi av faktura fra din brikkeutsteder som viser navn og brikkenummer eller en bekreftelse direkte fra brikkeutsteder.

Fritaket gjelder fra dagen søknad om fritak blir innvilget hos bompengeselskapet og kan ikke registreres tilbake i tid.

Trykk her for å søke om fritak for forflytningshemmede

Lignende spørsmål