Hopp til hovedinnhold

Hvem er Vegfinans?

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet. Morselskapet, Vegfinans AS, er eiet av fylkeskommunene Innlandet, Buskerud, Østfold, Akershus, Vestfold og Telemark.

Vegfinans har ansvar for finansiering av veiprosjekt og bomstasjoner.

Vegfinans står også for fakturering av kjøretøy som passerer Vegfinans sine bomstasjoner uten gyldig AutoPASS-avtale registrert på kjøretøyet.

Verdiene til Vegfinans er:

Nytenkende

Vi utvikler nye ideer og fremgangsmåter som gjør oss bedre. Vi ser muligheter, utfordrer hverandres rutiner og vaner og tar initiativ til endring. Vi skal være en lærende organisasjon, som utvikler ny kunnskap og omsetter det til praktisk handling

Åpen

Vi er transparente og deler kunnskap med andre. Vi tenker at vår åpenhet skaper tillit til oss som individer og konsern. Vi er åpne for nye måter å løse behov og skape verdi. Vi møter våre kunder og samarbeidspartnere med service-innstilling og respekt.

Pålitelig

Vi er til å stole på. Når vi har fått en oppgave, løser vi den på en god måte. Dersom det ikke lar seg gjøre, sier vi ifra slik at vi kan finne en løsning sammen. Vi skal utføre arbeidet med høy faglig kompetanse, kvalitet og integritet.

Vår visjon: En enklere reise

Lignende spørsmål