Hopp til hovedinnhold

Hvem bestemmer at vi skal betale bompenger?

Det er politikerne som bestemmer om det skal innføres bompenger på en strekning eller ikke. Et bompengeprosjekt skal altså ta utgangspunkt i et lokalt vedtak fra dem som er direkte berørt. En forutsetning for at et bompengeprosjekt kan fremmes for behandling i Stortinget er lokalpolitisk tilslutning.

Beslutning om innføring av bompenger krever et flertall i Stortinget.

Lignende spørsmål