Hopp til hovedinnhold

Vegfinans ferdigstiller grønt rammeverk for finansiering

Vegfinans er glade for å kunne presentere vårt nye grønne rammeverk for grønne lån og obligasjoner.

Rammeverket er utarbeidet i tett samarbeid med Handelsbanken og omfatter prosjekter i Bypakke Nedre Glomma, Bypakke Grenland og prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta.

S&P har blitt valgt som «Second party provider» og har klassifisert Vegfinans sitt grønne rammeverk til «Dark green»

vei mot grønn finansiering

Formålet med dette rammeverket er å gi Vegfinans og dets datterselskaper et strukturert og transparent rammeverk for finansiering av prosjekter og aktiviteter som fremmer transportløsninger med lave karbonavtrykk.

Dette gjør det mulig for investorer og finansinstitusjoner å bidra i finansieringen av miljøvennlig offentlig infrastruktur i Norge. Dette er Vegfinans' første rammeverk og er utarbeidet i samarbeid med Handelsbanken.

Rammeverket er utviklet i samsvar med Green Bond Principles (GBP) og Green Loan Principles. Videre er kvalifiserte grønne prosjekter blitt kartlagt mot tilsvarende relevante aktiviteter i EU's taksonomi. Rammeverket gjelder for utstedelse av grønne obligasjoner, grønne lån og andre typer gjeldsinstrumenter som finansierer prosjekter slik de er definert i dette rammeverket.