Hopp til hovedinnhold

Startskuddet for Bypakke Nedre Glomma

Onsdag 20. mars kl 12:00 startet bompengeinnkrevingen i Bypakke Nedre Glomma - det største investeringsprosjektet i Nedre Glomma-regionen på flere tiår.

Foto: Thomas Andersen

10,8 milliarder til utvikling av regionen

Bypakke Nedre Glomma jobber for å skape bedre bymiljøer og et mer miljøvennlig transportsystem i Nedre Glomma.

Sarpsborg og Fredrikstad skal bli byer hvor alle skal ha mulighet til å reise effektivt og miljøvennlig. Gjennom Bypakke Nedre Glomma skal det gjøres store satsninger på kollektivtransport, sykkel og gange.

Jostein Haug, daglig leder i Bypakke Nedre Glomma sier at dette er så mye mer enn bare en bomring.

- Jeg pleier å si at dette er byutvikling, det er næringsutvikling og folkehelse. Vi har jo en heftig visjon; sammen skal vi skape Norges beste byer.

Bypakke Nedre Glomma er på totalt 10,8 milliarder (2023-kr), og er også i dialog med Vegdirektoratet og Samferdelsedepartemenet om byvekstavtale, hvor det årlig ligger 174 millioner kroner på bordet.

I prosjektet ligger det fire store prosjekter, hvor det skal bygges to broer, et riksveiprosjekt, og et fylkesveiprosjekt, i tillegg kommer en stor satsing på gang- og sykkelvei og fremkommelighet for kollektivtrafikk. Til mindre sykkelprosjekter er det satt av 1,1 milliarder kroner.

Det er forventet at cirka 115 000 biler vil passere bomstasjonene hvert døgn, og med det redusere trafikken med om lag 12 %, noe som vil bidra til mindre kø og lavere forurensning i Sarpsborg og Fredrikstad.