Hopp til hovedinnhold

Oppstart av bompengeinnkreving ved Bypakke Nedre Glomma fase 2

Bompengeinnkrevingen ved Bypakke Nedre Glomma fase 2 starter opp onsdag 24.januar klokken 12:00.


Kråkerøyforbindelsen inngår i takst- og rabattsystemet til Bypakke Nedre Glomma.

Takst- og rabattsystem

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.


Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.


Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 %
rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt og nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.


Utvidet timesregel. I tidsrommet kl. 17.30 – 20.30 på hverdager,
betales det kun for en passering, gjelder både takstgruppe 1 og
takstgruppe 2 ved gyldig avtale og elektronisk brikke


Timesregel. Det betales kun for en passering innenfor en time, gjelder både takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Det er ikke krav om gyldig avtale og elektronisk brikke.

Passeringstak. Det betales for maksimalt 70 passeringer pr. kjøretøy pr. måned totalt i prosjektet. Gjelder både takstgruppe 1 og 2, med
gyldig avtale og elektronisk brikke.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i
henhold til Prop. 41 S (2022-2023), jf. Innst. 266 S (2022-2023)

Klage på takstvedtak:

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker
fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet,
Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til firmapost@vegvesen.no.

Takster

BomstasjonTakstgruppe 1 FullprisTakstgruppe 1 AvtaleTakstgruppe 1 NullutslippTakstgruppe 2 Fullpris og avtaleTakstgruppe 2 Nullutslipp
Alle bomstasjonerKr 32Kr 25,60Kr 12,80Kr 64Kr 0