Hopp til hovedinnhold

Oppstart av bompengeinnkreving E16 Eggemoen-Olum

Bompengeinnkrevingen på E16 Eggemoen - Olum er planlagt startet opp fredag 8. juli 2022 klokka 10:00.

Takster

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 72 S (2017-2018), Innst. 299 S (2017-2018).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller firmapost@vegvesen.no.

AutoPASS-avtale

For å oppnå rabatt må kjøretøyet ha en gyldig AutoPASS-avtale. Ta kontakt med et av utstederselskapene på www.autopass.no for å inngå en avtale.