Hopp til hovedinnhold

Nytt takstvedtak for E16 Eggemoen-Olum

I forbindelse med klage på takstvedtak for E16 Eggemoen-Olum, har Samferdselsdepartementets beslutning gitt et nytt takstvedtak for prosjektet.

Illustrert kart for prosjektet E16 Eggemoen-Olum som viser vegstrekning samt plassering av bomstasjoner
Kart over strekningen E16 Eggemoen-Olum

Bostedsfritak

Samferdselsdepartementet har innvilget bostedsfritak på lokalvegsbom for visse husstander i Jevnaker.

Innbyggere som er omfattet av bostedsfritaket vil få en sms fra Jevnaker kommune med ytterligere informasjon.

Fritaket kan innvilges etter søknad til Vegfinans. Forutsetning for innvilgelse av søknaden er at kjøretøyet er registrert på en person med folkeregistrert adresse med rett på fritak. Kjøretøyet må også ha en gyldig AutoPASS-avtale.
Det kan kun innvilges fritak for inntil to kjøretøy per husstand.

Fritaket trer i kraft når vedtak fattes hos Vegfinans, og har ikke tilbakevirkende kraft.


Timesregel

Det nye takstvedtaket medfører at det nå blir innført timesregel for kjøretøy i takstgruppe 1, på tvers av bomsnitt 1, E16 Olum og bomsnitt 3b, Kleggerud sør. Dette innebærer at du kun blir belastet for én passering, dersom du kommer kjørende på E16 og tar av i krysset ved Kleggerud og fortsetter på fv. 241 sørover.

I tilfeller hvor du kjører nordover på fv. 241 for deretter å kjøre ut på E16, vil du kun passere én bomstasjon.

Det blir også innført timesregel for kjøretøy i takstgruppe 2 på tvers av bomsnitt 1, E16 Olum og bomsnitt 2, fv. 2280 Eggemoen samt bomsnitt 4, fv.2280 Olum.

Dette innebærer at tunge biler, ikke lenger blir belastet for to passeringer dersom man kjører inn til Bergermoen industriområde via E16 eller via bomsnitt 4 og gammel vei gjennom Jevnaker sentrum.

I tillegg innføres det timesregel for kjøretøy i takstgruppe 2 på tvers av bomsnitt 3a, Kleggerud nord, 3b, Kleggeruds sør og 3c, Kleggerud rampe. Dette innebærer at tunge kjøretøy kun blir belastet for én passering dersom man kjører på fv241, for deretter å kjøre ut på E16.