Hopp til hovedinnhold

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy og prisjustering av takster E6 Gardermoen - Kolomoen

Mandag 1. august kl 10:00 innføres betaling for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 i prosjektet E6 Gardermoen - Kolomoen. Samtidig prisjusteres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen.

Takster fra 1. august 2022 kl. 10:00

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold Prop. 13 S (2011-2012), Innst. 18 S (2011-2012) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes til Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller å e-post til firmapost@vegvesen.no