Hopp til hovedinnhold

Årsrapporten for 2022 er publisert

I 2022 ble det foretatt over 211 millioner passeringer gjennom bomstasjonene i konsernet, noe som ga en inntekt på i overkant av 3,5 milliarder kroner.

Til tross for nedleggelse av fire prosjekter i 2021, økte passeringene med nesten 1 million fra fjoråret. Dette skyldes blant annet oppstart innkreving på E16 Eggemoen - Olum, og økt trafikk på andre eksisterende strekninger.

Endringer og ambisjoner

2022 var året for de store endringene, da utstedervirsomheten ble solgt til Fremtind Service. I januar ble over 450 000 avtaler solgt ut av konsernet, og vi fokuserer nå på vår nye rolle i fremtiden.

- 2022 var året vi brukte mye energi på å sette i gang nye prosjekter og rigge oss for det som kommer fremover. Dette arbeidet har vært en forsterkning av at vi på mange måter er i ferd med å bli et «nytt» selskap som søker nye samarbeid og nye muligheter. 2022 var et år hvor mye godt arbeid ble lagt ned i omstillingsprosesser som vi tror vil komme både oss, fylkeskommunene og bilistene til gode, sier Nils Christian Helgesen, administrerende direktør i Vegfinans AS

I årsrapporten kan du blant annet også lese om konsernets finansforvaltning, drift av bomstasjonene, nøkkeltall for datterselskaper samt konsernets årsregnskap.