Gå til innholdet
Meny
Åpne søk

Rabatt i andre anlegg

Med avtale hos oss får du rabatt på våre bommer, i tillegg også automatisk rabatt i disse bomselskapene:

 • E18 Vestfold (10% rabatt)
 • Bastø-Fosen, ferje mellom Moss-Horten (10% rabatt)
 • Bypakke Grenland (10% rabatt)
 • Bomringen i Kristiansand (10% rabatt)
 • E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
 • Førdepakken (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy.)
 • E6 Gardermoen-Kolomoen (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy.) 
 • E6 Oppland (10% rabatt)  
 • Rv4 Oppland (20% for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • E6 Ringebu-Otta ( 20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy)
 • Fv33 Oppland (10% rabatt)
 • Fv34 Oppland (10% rabatt) 
 • Bomringen i Oslo, Fjellinjen (10% rabatt)
 • E39 Listerpakken (10% rabatt) 
 • Fv. 17 Godøystraumen, rv. 80 Strømsnes og rv.80 Vikan - Veipakke Salten (10% rabatt)
 • E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
 • Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
 • Ryaforbindelsen (10% rabatt)
 • Kråkerøyforbindelsen (10% rabatt)
 • Bomringen Nord-Jæren (10% rabatt)
 • T-forbindelsen (10% rabatt)
 • Hallingporten ( 10% rabatt)
 • E16 Oppland ( 10% rabatt)
 • E16 Kongsvingervegen AS (20% rabatt for lette kjøretøy, ingen rabatt for tunge kjøretøy.)
 • Østfold Bompengeselskap (20 % rabatt for lette kjøretøy og 10 % rabatt for tunge kjøretøy)

Rabatter utenfor Norge:

 • Øresundbroen (5% rabatt)
 • Storebæltbroen (5% rabatt)
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.