Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

19. februar 2018 | E18 Vestfold AS

Oppstart innkreving og takstendringer E18 Vestfold

Nye takster i bomstasjonene på E18 gjennom Vestfold ved åpning av strekningen Bommestad - Sky.

Ved åpning av den nye firefelts motorveien fra Bommestad til Sky i Vestfold er det fastsatt takst for den nye bomstasjonen på Bommestad. Samtidig er det fastsatt nye takster på de seks andre bomstasjonene på E18 i Vestfold. Åpningsdato kunngjøres senere på bomselskapets hjemmeside www.e18vestfold.no og på www.autopass.no.
De nye takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 123 S (2012-2013) og Prop. 32 S (2014-2015).
Det er i tillegg gjort endringer i takst- og rabattstrukturen jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og innført en tilskuddsordning for å redusere bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen.

Fra åpning av parsellen Bommestad - Sky er takstene:

Vegfinans E18 Vestfold

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Gulli 5 4,00 9
Ramsum 12 9,60 20
Fokserød 7 5,60 11
Natvall 8 6,40 12
Skinmo 10 8,00 16
Bommestad (ny) 8 6,40 13
Sky 13 10,40 21

 

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys med gyldig avtale, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys med gyldig avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale, også utenlandske brikker, oppnår 20 % rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen brikkerabatt.

For tegning av AutoPASS-avtale kan du gå inn på www.vegfinans.no/avtale

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet og er heleid av fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.